BergemSoft - oprogramowanie dla przedsiębiorstw firm prowadzenie księgowości zarządzanie przedsiębiorstwem

Charakterystyka oprogramowania firmy BergemSoft®
Moduły bazowe* systemu BISS i BISS SQL:

* gotowe oprogramowanie wyjściowe, które dostosowujemy dla potrzeb naszego Klienta. Możliwość stworzenia nowego modułu ściśle współpracującego z całym systemem lub pracującego niezależnie

Fakturowanie

Aplikacja do wystawiania faktur. Ściśle współpracuje z resztą modułów naszego systemu finansowo - księgowego.

CRM - System zarządzania relacjami z klientami

CRM umożliwia wydajne gromadzenie, organizowanie i udostępnianie informacji związanych z różnymi aspektami komunikacji z klientami. Zastosowanie tego typu rozwiązań usprawnia proces pozyskiwania i obsługi już istniejących klientów, poprawia obieg informacji wewnątrz firmy, usprawnia pracę przedstawicieli handlowych, dostarcza szczegółowych informacji osobom decyzyjnym (dyrektorom sprzedaży, prezesom) na temat potencjalnych kontraktów, wraz z możliwością śledzenia postępów wykonanych prac.

Informowanie Kierownictwa

Analizy finansowe, tu uruchamiane przetwarzają dane zawarte w innych modułach i prezentują ich wyniki w postaci wykresów lub sprawozdań, które z kolej mogą służyć do wyciągania odpowiednich wniosków umożliwiających poprawę kondycji finansowej firmy. Analizy finansowe umożliwiają więc ekstrakcję danych pochodzących z ERP (czyli z innych modułów), co stanowi podstawę wielowymiarowej analizy (OLAP) wspomagającej podejmowanie decyzji

Kadry i Płace

Program ten przeznaczony jest dla działu Kadry i Płace (Rachuba płac). Służy do przechowywania informacji na temat struktury kadrowo-płacowej firmy, gromadzenia informacji dotyczących pracowników firmy oraz do generowania list płac, zestawień ZUS, deklaracji PIT, umów o pracę, umów cywilnoprawnych itp. dokumentów i zestawień typowych dla działu Kadry i Płace przedsiębiorstwa.

Istnieje możliwość generowania na podstawie wymienionych uprzednio dokumentów, odpowiednich dokumentów kasowych a dane pochodzące z modułu Kadry i Płace są potencjalnie możliwe do wykorzystania w modułach KPR i Księgi Handlowej. Wszystkie obliczenia, związane np. z podatkami, stawkami urlopowymi, chorobowymi, zus itp. są przeprowadzane przez program. Program jest sparametryzowany, co uniezależnia go od zmian w ustawach i przepisach podatkowych i ZUS. Dopuszczalne są także zmiany stawek urzędowych w trakcie roku. Program daje możliwość prowadzenia symulacji dochodów pracowników i struktury kosztów firmy, z którymi związane są płace pracowników.

Kasa - Bank

Program ten służy do obsługi kasy, rachunków bankowych (także homebanking), kredytów i innych form płatności np. płatności kartami kredytowymi oraz generowania niezbędnych dokumentów. Daje on możliwość dostępu do danych o bilansie środków płatniczych firmy i wgląd we wszystkie transakcje pieniężne. Umożliwia także łączność elektroniczną ( homebanking ). Stan kont utrzymywany jest zarówno w walucie jak i w krajowych środkach płatniczych. Większość dokumentów regulujących należności może być wystawiana automatycznie oczywiście pod warunkiem posiadania modułów generujących te dokumenty. Dane z modułu kasowego są natomiast wykorzystywane przez moduł Księga Handlowa. System Kasowy nie wymaga instalacji innych modułów, co jest często praktykowane (np bardzo często wymagane jest posiadanie księgi handlowej).

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Podstawowym elementem Księgi Przychodów i Rozchodów są dokumenty Kosztowe, za pomocą których można samodzielnie (bez korzystania z innych modułów) prowadzić księgowość opartą na KPiR*. Jednak celem pełnego wykorzystania możliwości programu wskazane jest posiadanie innych modułów tj. Magazynu, Środków Trwałych i Kasy, które umożliwią pełną automatyzację pracy. W systemie może pracować nieograniczona ilość użytkowników (w zależności od ilości licencji), a każdy z nich może mieć różne uprawnienia regulowane przed właściciela lub administratora systemu.

Zawarta w programie funkcja koszty ewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze występujące w firmie. Jeżeli użytkujemy tylko moduł KPiR* tutaj wprowadzamy dokumenty stanowiące koszty firmy, oraz dokumenty stanowiące przychód. W momencie użytkowania modułu magazynowego dokumenty stanowiące przychód, oraz zakupy na magazyn są pobierane do zestawień automatycznie i nie wymaga to wprowadzania ich jeszcze raz do modułu KPiR*. W programie można przeglądać oraz wydrukować rejestry VAT. Zawartość rejestrów jest zbie rana przez system (księgowana) automatycznie z poszczególnych modułów które użytkujemy. Możemy tworzyć rejestry za dowolny wybrany okres. Dotyczy to rejestrów sprzedaży jak i zakupu. Możliwe jest również drukowanie formularza VAT-7.

W programie można wydrukować formularz Księgi Przychodów i Rozchodów, aby zapoznać się z wynikiem działalności naszej firmy. Dostępny jest również raport miesięczne zestawienie dokumentów kosztowych. Program daje możliwość prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, zarówno samochodów służbowych, jak i prywatnych używanych w firmie. Zapisywane i raportowane są tu informacje na temat długości trasy, celu wyjazdu, kosztów paliwa i napraw. [ KPiR jest skrótem od określenia "Księga Przychodów i Rozchodów" Określenie KPiR jest używane w całym kraju i definiuje sposób opodatkowania. Wyjaśnienie to jest umieszczone specjalnie, ponieważ mieliśmy informację, że niektóre osoby traktują to określenie jako nazwę własną, podobno dzień tygodnia "Niedziela" też sobie przypisują (hmm może imienia Anna też nie będzie można wymawiać?)--przepraszamy czytelników za tę drobną dygresję ]

Celem pełnego wykorzystania możliwości programu wskazane jest posiadanie innych modułów tj. Magazynu, Kadr i Płac, Środków Trwałych i Kasy, które umożliwią pełną automatyzację pracy. W programie skr. KPiR*. może pracować nieograniczona teoretycznie ilość użytkowników a każdy z nich może mieć różne uprawnienia regulowane przez właściciela lub administratora systemu.

Księga Handlowa  (KH)

Program ten służy do prowadzenia księgowości w małym i średnim przedsiębiorstwie. Księga Główna jest centralnym podsystemem systemu BISS 2.14, w pełni zintegrowanym z pozostałymi modułami. W tym miejscu zapisywane są wszystkie zdarzenia księgowe, podstawowe informacje o firmie, oraz rodzaje księgowań. Księga Główna wyposażona jest w szereg mechanizmów pozwalających na uzyskanie zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych analiz, służących do tworzenia różnego rodzaju raportów, m.in. rachunku wyników, bilansu, płynności finansowej. Pozostałe raporty, wykorzystujące także dane pochodzące z omawianego tu modułu jak np. analizy wskaźnikowe, przepływów itp umieszczone są w module Informowania Kierownictwa.

Jądrem naszej księgi handlowej są dokumenty Polecenia Księgowania (PK), do wystawienia których można wykorzystać automat, który je generuje na podstawie zatwierdzonych dokumentów pochodzących z innych modułów. Dokumenty Polecenia Księgowania można także wypisywać ręcznie. W zamyśle autorów ręczne wprowadzanie dokumentów PK winno służyć jedynie do symulacji wariantów próbnych lub powinno być wykorzystane w sytuacjach nietypowych. Celem pełnego wykorzystania możliwości programu Księga Handlowa wskazane jest posiadanie innych modułów tj. Magazynu, Kadr i Płac, Środków Trwałych i Kasy, które umożliwią całkowitą automatyzację pracy. Możliwa jest praca na nieskończonej ilości otwartych miesięcy rozliczeniowych - co jest definiowalne przez administratora. Jednak nie zalecamy tego typu pracy, gdyż może to prowadzić do powstawania nadmiernych zaległości. Wszystkie obliczenia - związane np. ze stawkami vat, podatkami czy zestawieniami - prowadzone są przez program.

Prowadzenie księgowości za pomocą komputera wymaga (oprócz zgodności z ustawą o rachunkowości) systemu, który łączy w sobie cztery podstawowe funkcje: jest sprawnym i niezawodnie działającym programem dostosowany jest do trybu i sposobu pracy księgowego posiada możliwość ochrony przed niepowołanym dostępem umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości komputera celem odciążenia księgowego.

Przedstawiony System finansowo-księgowy jest przykładem działającego praktycznie i wygodnego w użytkowaniu programu, spełniającego powyższe wymagania. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb użytkownika. Stworzenie własnego planu kont czy zestawień zgodnych z wymaganiami księgowego nie stanowi większego problemu. Duża elastyczność powoduje, że program jest "otwarty" na wiele sugestii operatora

Magazyn - Sprzedaż

Program ten służy do prowadzenia gospodarki materiałowej oraz jest "kontenerem" danych wykorzystywanych w modułach Księgi handlowej lub KPR. Umożliwia on generowanie oraz drukowanie dokumentów sprzedaży, zakupu i dokumentów magazynowych. Daje także możliwość raportowania stanów zapasów i sprzedaży co pozwoli np w pełni kontrolować i planować procesy zakupu i sprzedaży tak, by minimalizując zapasy uzyskiwać maksymalne obroty, bez uszczerbku dla jakości obsługi klienta. Celem uproszczenia obsługi sprzedaży i zakupu wprowadziliśmy możliwość jednoczesnego księgowania dokumentów jako dokumentów magazynowych i dokumentów finansowych. Oczywiście użytkownik nie musi korzystać z tej możliwości. Zawarte tu katalogi produktów, dostawców, pracowników oraz klientów odciążają użytkownika od mozolnego wprowadzania danych oraz eliminują możliwość błędnego wprowadzenia danych. Wszystkie obliczenia (związane np. ze stawkami vat czy stanami magazynowymi) prowadzone są przez program.

Produkcja

Produkcja to moduł zintegrowanego systemu zarządzania BISS, który ściśle powiązany jest z gospodarką magazynową, a więc z modułem "Magazyn - Sprzedaż". Wspomaga pracę firm produkujących zarówno "pod zamówienie" jak i w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne. Może być wykorzystywany przez typowe firmy produkcyjne oraz przedsiębiorstwa dokonujące prostej kompletacji.

SAD

rogram ten służy do wprowadzania danych związanych z importem oraz do ich integracji w ramach systemu. Dokumenty będące źródłem danych dla urzędu celnego wprowadzane są w poszczególnych modułach - tutaj jedynie wprowadzane są dane związane z dokumentem SAD.

Środki Trwałe

Program Środki Trwałe służy do prowadzenia kompleksowej obsługi ewidencyjno-rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia (dalej będziemy je umownie nazywać - celem skrócenia opisu - także jako środki trwałe) oraz rozliczeń międzyokresowych. Eksploatacja programu, polega na rejestrowaniu ruchu odpowiednich dokumentów z którymi są związane środki trwałe. Pozostałe czynności jak np. naliczanie odpisów amortyzacji czy też umorzeń program wykonuje automatycznie. Program wysyła dane do modułów kasowych (środki trwałe posiadają dokumenty, które generują obroty). Obliczona tu amortyzacja pobierana jest przez moduły KPR lub Księgę handlową. Wszystkie obliczenia - czyli np. amortyzacja, stawki vat, podatki czy zestawieniami prowadzone są przez program.

Zamówienia

Program ten służy do rejestracji zamówień od klientów, zamówień do dostawców, rezerwacji, zleceń, płatności ratalnej oraz obsługuje połączenia pomiędzy nimi. Oprócz zleceń program obsługuje powiązania pomiędzy zamówieniami a dokumentami magazynowymi. Przy wykorzystaniu automatycznej opcji generowania zamówień do dostawców zamówienie od klienta wiązane jest z zamówieniem do dostawcy. W momencie przyjścia dostawy można powiązać dokumenty dostawy z zamówieniem do dostawcy, natomiast w momencie sprzedaży można powiązać dokumenty rozchodowe z zamówieniem od klienta. W programie istnieje także możliwość raportowania aktualnego stanu zamówień od klientów i zamówień do dostawców.

BergemSoft 1990 - 2012 © Wszystkie prawa zastrzeżone.

[do góry]
BISS - Business Integrated Smart System , zintegrowane systemy , wdrożenia , zarządzanie firmą ,  Oprogramowanie dla księgowości , BergemSoft BISS wersja SQL , Oprogramowanie dla przedsiębiorstw , BergemSoft System zarządzania relacjami z klientami CRM , Oprogramowanie dla księgowości , BergemSoft Informowanie Kierownictwa , programy dla księgowości , BergemSoft Kadry i Płace , Oprogramowanie dla biznesu , BergemSoft Kasa - Bank , Programy dla biznesu , BergemSoft Księga Przychodów i Rozchodów ,  kpir program , ewidencja działalności gospodarczej , Oprogramowanie dla księgowości , BergemSoft Księga Handlowa , ewidencja działalności gospodarczej ,  Oprogramowanie dla firm , BergemSoft Magazyn - Sprzedaż , prowadzenie magazynu ,  Oprogramowanie dla księgowości , BergemSoft Produkcja , Oprogramowanie dla księgowości , BergemSoft SAD , system finansowo księgowy FK , BergemSoft Środki Trwale , ewidencja środków trwałych , amortyzacja , księgowanie ,  BergemSoft Zamówienia , Programy dla firm , BergemSoft